среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie sztachety z PCV na plot i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu gminie prócz szczególnych przypadków.

Projekotwanie plot plastykowe na plot i furtkę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do urzędu poza szczególnymi przypadkami.

Ogrodzenie PCV na plot i furtkę ze sztachet nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma sąsiadującymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty plastykowe na plot i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji i proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do budowy balaski z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy planowane ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji kiedy projektowane plotki plastykowe na plot i furtkę ze sztachetprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zaczęcia prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий